Oproep van het Kadaster – 48

Van het Kadaster, Koggelaan 59, 8017 JN Zwolle, werd de volgende brief per e-mail ontvangen:

Beste bestuursleden,

Hiebij wil ik Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen graag uitnodigen mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen.
Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.
In onze kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen.
Daarom willen we u graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren, en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om in uw reactie uw telefoonnummer en postadres te vermelden, en eventuele tijdstippen waarop u telefonisch bereikbaar bent.
Met uw kennis en belangstelling kunnen we de kwaliteit en actualiteit van onze topografische producten verbeteren. Wij kijken uit naar uw bijdrage. Alvast bedankt.

Mocht u naar aanleiding van onze e-mail nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.

Vriendelijke groet,
Marre van der AA
Projectmedewerker Inwinning Toponiemen
088-1835686
toponiemen@kadaster.nl

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Oproepen. Bookmark de permalink.