Lezing opkomst en ondergang TSM

Untitled-127

Geplaatst in Algemeen, Lezingen | Reacties staat uit voor Lezing opkomst en ondergang TSM

Een foto uit vervlogen dagen – 49

André R. Bauwens

Op de foto van de schaatsende dames in het vorige nummer van Tijd|Schrift ontving ik een reactie van F. Thomaes uit Hoofdplaat. Hij schreef: “Zonder enige twijfel is dit op de kreek bij Roelse (thans Oostlangweg 121)”. Op de andere foto werd niet gereageerd. Jammer.

De heer J. Schijve uit Retranchement schreef: “Bij het opruimen kwam ik een oud document over de landbouwvereniging Ceres tegen. Ceres had o.a. een circulerende lees-portefeuille met een drietal maandbladen. Mijn moeder [Adriana Risseeuw] haalde daar allerlei informatie uit, ook over wat de gezondheid van kinderen betrof. Mijn oudere broer Sam en ik kregen daardoor gezonde dingen te eten, die wij niet lekker vonden. Waaronder iedere dag karnemelkse pap, wat nog wel te verteren was. Maar op tomaten waren wij niet zo gebrand.

Microsoft Word - 13 Mams op Landbouwhuishoudschool.doc

Mijn moeder heeft voor de oorlog ook cursussen gegeven onder de vlag van Ceres. Mij is niet bekend wat het onderwerp van die cursussen was, maar ongetwijfeld ook over opvoeding en gezondheid.

Microsoft Word - 13 Mams op Landbouwhuishoudschool.doc

Van 1943 tot 1961 gaf mijn moeder, in het bezit van een hoofdakte onderwijzer, les aan de Landbouwhuishoudschool in Schoondijke, ook bekend als de spinazie-academie. Haar opdracht was rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar wat zij onderwees was gericht op gezondheidsaspecten, een huishoudboekje, een brief aan een instantie, en nog meer nuttige dingen. Er is veel over te vertellen. Het was soms ook wel komisch. De leiding van de school, een bekende boerenvrouw, vond het allemaal uitstekend.   

Microsoft Word - 13 Mams op Landbouwhuishoudschool.doc

Bijgesloten nog een foto van mijn moeder met leerlingen. Zij was een boerendochter, maar wel de tweede dochter van mijn opa en opoe. De oudste dochter wordt meid voor de moeder, zoals ook de oudste zoonde eerste knecht bij zijn vader wordt. De nog volgende drie kinderen moesten maar zien wat zij wilden worden.”

Herkent u leerlingen op de foto’s en beschikt u over meer verhalen over Ceres of over de Landbouwhuishoudschool in Schoondijke dan ontvang ik graag uw reacties. Overigens wordt mevrouw Schijve in het boek Verloren Scholen, Aardenburg, 2007, op p. 101 lerares Engels genoemd, “die was wel streng, dus moesten er dikwijls meisjes nablijven.”

Behalve de foto van de heer Schijve ontving ik ook een foto van ons bestuurslid
I. Claeijs-Remijn. De foto werd genomen op zondag 12 mei 1940, Eerste Pinksterdag. Het toont vijf kinderen op een neergekomen Duits toestel. Het Duitse vliegtuig was in akkerland van de familie Hermans in de Waterhoek onder Sluis beland. De meisjes zijn links Mathilda Hermans en rechts haar zusje Annie Hermans, maar wie zijn de drie jongens? En weet iemand wanneer en hoe het Duitse toestel daar terecht is gekomen?

14 IMG_20171203_0002

Uw reacties graag aan: A. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, tel.: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl Elke bijdrage is welkom.

Geplaatst in Oproepen | Reacties staat uit voor Een foto uit vervlogen dagen – 49

Nacht van de geschiedenis

affiche nacht van de geschiedenis 2018

Geplaatst in Algemeen, Lezingen | Reacties staat uit voor Nacht van de geschiedenis

Een foto uit vervlogen dagen – 48 oproep

Ditmaal vraag ik uw aandacht voor twee foto’s. De eerste foto ontving ik van het oud-bestuurslid Ireen Cornelis-van Damme. Zij schreef: “Prachtig sfeerbeeld van het schaatsen ruim 80 jaar geleden. Mijn moeder (Emma Zeegers, 1918) is het tweede meisje van links, tweede van rechts is Liza Gernaert (1913). De foto moet op een kreek in de buurt van Hoofdplaat genomen zijn waar beide meisjes in de eerste helft van de jaren 30 op de naaischool zaten bij de nonnen. De twee andere meisjes ken ik niet.” Wie herkent hen en heeft aanvullende informatie?

19foto schaatsende emma

De tweede foto werd ingestuurd door mevrouw R. van Damme. Zij noteerde: “Ik vond in de fotocollectie van mijn vader een foto met daarop voor mij onbekenden. Misschien notabelen van de toen nog zelfstandige gemeente Waterlandkerkje of IJzendijke.” Wie weet meer?

20image001

Uw reacties graag aan: A. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, tel.: 0117 492503,
e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl Elke bijdrage is welkom.

Geplaatst in Algemeen, Oproepen | Reacties staat uit voor Een foto uit vervlogen dagen – 48 oproep

Een foto uit vervlogen dagen – 48 reactie

18Oostburg, postkantoor

door André R. Bauwens

Op de foto in het vorige nummer van Tijd|Schrift ontving ik meerdere reacties. Samen vormen ze een mooi overzicht. De heer Cornelis uit Oostburg schreef dat het een beeld is van het oude postkantoor van Oostburg. “Met directeurswoning”, aldus de heer R. van Pamelen. Het gebouw stond en staat daar waar de Brouwerijstraat overgaat in Bredestraat. Het pand werd, volgens de heer J. Bouwens, in 1891 gebouwd als huis van bewaring. Na een verbouwing werd het in 1905 in gebruik genomen als postkantoor met telefooncentrale. De telefooncentrale verhuisde in 1955 naar een pand aan de Prins Mauritsstraat.

Volgens Van Pamelen was het postkantoor aanvankelijk gevestigd in een pand aan de Langestraat, vlak achter het oude gemeentehuis dat stond op de hoek van de Markt met de Langestraat. In 1907 werd het oude gemeentehuis vervangen door nieuwbouw, hetgeen gepaard ging met uitbreiding, waardoor het postkantoor aan de Langestraat in zijn geheel is opgegaan in het nieuwe gemeentehuis.

Het postkantoor aan de Bredestraat raakte in het najaar van 1944 tijdens de bevrijding beschadigd, maar kon worden hersteld. In 1975 kreeg het pand een andere bestemming, nadat de post was verhuisd naar nieuwbouw aan de Tragelsingel. Het werd, aldus de heer Cornelis “door ons gekocht en is nu een fietswinkel.”

Geplaatst in Algemeen, Reacties | Reacties staat uit voor Een foto uit vervlogen dagen – 48 reactie

Cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen – 48

Wegens overweldigende belangstelling wordt tijdens de maanden januari – maart 2018 opnieuw de cursus gegeven over de ontwikkeling van het landschap van Zeeuws-Vlaanderen en zijn bewoning. In deze cursus staat de vraag centraal hoe landschap en bewoning tussen de Westerschelde en de landsgrens zich de afgelopen duizenden jaren hebben ontwikkeld met als bijzondere vragen: hoe en wanneer is de klei gevormd die onze polders zo vruchtbaar maakt en hoe zit dat met de turfgraverij en het zoutzieden? Dit landschap kent geen doorgaande ontwikkeling, want het is verschillende malen volledig vernieuwd. Waar het de bewoning betreft, wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop mensen zich in het landschap hebben gevestigd: boerderijen, dorpen en steden en waarvan ze hebben geleefd. Vragen als welke dorpen en steden zijn er geweest en waar? Hoe zit dat met de kloosters van vroeger, waar waren deze en welke rol hebben ze gespeeld? Bijzondere aandacht is er voor de grote  veranderingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en daarna, toen een nieuwe bewoningsfase aanbrak.
Kortom, de cursus geeft een chronologisch overzicht van landschap en bewoning, wellicht het eerste dat  er is, want goede publicaties op dit gebied ontbreken  vooralsnog of zijn volslagen verouderd.
De cursus bestaat uit 10 lessen (avonden) en drie excursies. De cursus is van bijzonder belang voor allen die in de eigen streek en zijn geschiedenis zijn geïnteresseerd, heemkundige en/of gids zijn in het gebied of mensen die actief zijn in een van de musea.
De cursus wordt gegeven door Adrie de Kraker, historicus en geograaf, die vele boeken en artikelen heeft gepubliceerd over Zeeuws-Vlaanderen, landschap en bevolking. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuurlandschappen in het algemeen, klimaatgeschiedenis en vele aspecten van de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij is van 2003-2015 werkzaam geweest aan de VU, waar hij de geschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen heeft gedoceerd. Sinds 2013 is hij ook voorzitter van de Stuurgroep 1992 (Heemkringen binnen De Vier Ambachten).
Nadere gegevens zijn op te vragen bij Krakeram@Zeelandnet.nl  of tel. 0115 564133. U krijgt het volledige programma in december toegestuurd met gegevens voor deelname: cursusgeld, tijd en precieze locaties. Bij voldoende deelname wordt de cursus in Terneuzen, Hulst en in IJzendijke gegeven.

Opgave voor 31 december 2017.

Geplaatst in Algemeen, cursussen | Reacties staat uit voor Cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen – 48

Oproep van het Kadaster – 48

Van het Kadaster, Koggelaan 59, 8017 JN Zwolle, werd de volgende brief per e-mail ontvangen:

Beste bestuursleden,

Hiebij wil ik Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen graag uitnodigen mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen.
Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.
In onze kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen.
Daarom willen we u graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren, en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om in uw reactie uw telefoonnummer en postadres te vermelden, en eventuele tijdstippen waarop u telefonisch bereikbaar bent.
Met uw kennis en belangstelling kunnen we de kwaliteit en actualiteit van onze topografische producten verbeteren. Wij kijken uit naar uw bijdrage. Alvast bedankt.

Mocht u naar aanleiding van onze e-mail nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.

Vriendelijke groet,
Marre van der AA
Projectmedewerker Inwinning Toponiemen
088-1835686
toponiemen@kadaster.nl

Geplaatst in Algemeen, Oproepen | Reacties staat uit voor Oproep van het Kadaster – 48

Lezing over Ira Bart – 48

Lezing met Lichtbeelden over Ira Bart in Sas van Gent op 27 maart 2018 door Marja de Groote

Ria Baart werd in 1948 in Sas van Gent geboren en overleed in 1996 in Rotterdam. Haar ouders en grootouders komen allemaal uit Sas van Gent en omgeving. Ria speelde als kind op de Molenberg en rondom het Stationsplein vlakbij de Poelstraat, waar zij woonde. Zij ging naar de rooms-katholieke meisjesschool Sint-Michaël. Tot zover niets nieuws. Het is het verhaal van zoveel Sasse kinderen.

Maar Ria Baart ontwikkelde zich tot schrijver. Van jongs af aan schreef zij verhaaltjes. Ria verhuisde op haar vijftiende met haar ouders en broer naar Breda. Zij bezocht er de kweekschool (na het lyceum in Hulst) en ging lesgeven. Maar zij bleef schrijven. Haar verhalen verschenen in tijdschriften en nieuwsbladen onder het pseudoniem Ira Bart. In 1989 verscheen haar eerste bundel. Vanaf de jaren 80 trad zij veelvuldig op in Rotterdam, waar zij sinds 1970 woonde, en elders. Zij droeg voor uit eigen werk. Ria schreef ook gedichten. Een aantal verhalen spelen zich af tijdens haar jeugd. Het Sas van Gent van de jaren 50, 60 en 70 herleeft in haar verhalen Het Begin van de Jaartelling, De Grens, Als een droom en Patience.

Marja de Groote schreef een drieluik over Ira Bart (deel drie verschijnt in het maartnummer 2018 van Tijd|Schrift).

In deze lezing met lichtbeelden wordt aan de hand van foto’s, krantenknipsels, herinneringen van familieleden en mensen die haar gekend hebben, waaronder collega-dichters en -schrijvers, een levendig beeld geschetst van werk en leven van Ira Bart/Ria Baart.

Locatie: MFC ‘De Statie’ aan de Canadalaan 2E, 4551 AL Sas van Gent. Aanvang 19.30 uur.

Geplaatst in Algemeen, Lezingen | Reacties staat uit voor Lezing over Ira Bart – 48

Film over de laatste reis van de BR 43 – 48

Op donderdag 29 maart 2018 wordt om 20.00 uur in de aula van het Zwincollege in Oostburg, ingang Baljuw Veltersweg, de documentaire BR 43 Een dagboek gemaakt door Jeannice Adriaansens vertoond.

Het is een sfeerrijke film over Breskens in transitie. Het eens zo rijke vissersdorp heeft de allure en de welvaart van deze oude stiel noodgedwongen moeten loslaten.

De documentaire biedt een kleurrijke röntgenfoto van de dreigende teloorgang van de lokale visserij. Video-dagboekfragmenten tonen de lotgevallen van schipper Jaap Albregtse tijdens de laatste reis van de Br-43. De stille getuigenis van een complexe- en dynamische wereld die sluipend wordt ingesnoerd door een ongetemde bureaucratie. “Via Jaap, de schipper van de Breskens 43, ervaren we hoe langzamerhand alle Bressiaanse vissers, schipper aan wal worden. Wat rest is de droom van hoe het ooit was”, aldus Jeannice Adriaansens. Zij heeft twee jaar gewerkt aan dit sociologisch portret van een hechte vissersgemeenschap. Kilometers archiefbeelden werden doorgespit om dit authentieke verhaal te kunnen presenteren.

Geplaatst in Algemeen, Films | Reacties staat uit voor Film over de laatste reis van de BR 43 – 48

Lezing Jan Trachet – 48

Op donderdag 1 maart 2018 presenteert Jan Trachet om 20.00 uur in de aula van het Zwincollege in Oostburg, ingang Baljuw Veltersweg, de resultaten van het onderzoeksproject Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens, een landschapsarcheologische bijdrage aan het Zwindebat.

In de presentatie toont archeoloog Jan Trachet, verbonden aan de universiteit van Gent, hoe archeologen, historici en bodemkundigen met behulp van drones, bodemsensoren en molshopen de topografie van de verdwenen havens hebben kunnen reconstrueren. Opmerkelijke vondsten, zoals een zegelstempel of een groot aantal rolkeien geven dan weer een uniek inzicht in het reilen en zeilen van de verdwenen en veelal vergeten middeleeuwse havens aan het Zwin.   

Geplaatst in Algemeen, Lezingen | Reacties staat uit voor Lezing Jan Trachet – 48