Het Vlaemsche erfgoed zoekt vrijwilligers – 52

Het Vlaemsche Erfgoed in Groede heeft de afgelopen jaren veel voorwerpen uit het verleden van de streek gekregen. In diverse museale opstellingen wordt daarvan iets getoond.
Er is een timmermanswerkplaatsje, dat heel wat oude schaafjes en ander gereedschap herbergt, een wagenmakerijcollectie, een schildercollectie, een schoenlapperscollectie, er is een kapperswinkel, een grutterswinkeltje, een bakkerij, een nutsbibliotheek en een textielwinkeltje. Daarnaast zijn er nog een aantal verzamelingen, zoals een opticiencollectie, waarvoor op dit moment geen tentoonstellingsruimte is.
Van de schildercollectie wordt maar een fractie getoond. Die is afkomstig van de familie Tack, die generaties lang schilder waren in Groede. Een aantal jaren terug moest de tentoonstelling in Cadzand – in de voormalige werkplaats van de fam. Tack – weg en is in zijn geheel aan Het Vlaemsche Erfgoed geschonken. Helaas is er te weinig ruimte om de geschiedenis van de familie te vertellen.
Er is ook veel materiaal van Marianne Willemsen, een kunstenares die in Groede woonde en door het werk dat zij deed – passend speelgoed maken voor zwaar gehandicapte kinderen – in de jaren 50 van de vorige eeuw landelijke en zelf bredere bekendheid genoot.
In de nutsblibliotheek zijn vele prachtige oude boeken en is er een interessante kinderboekencollectie. Ook de textielcollectie bevat een aantal bijzondere stukken.
Jarenlang was er binnen het Vlaemsche Erfgoed een zogenaamde digitaliseerdersgroep aan het werk, die de voorwerpen schoon maakte, op foto zette en een beschrijving toevoegde. Soms was het een heel zoekproces: wat is het, hoe oud is het, etc.? Er waren personen, die zich vooral met de boeken bezighielden en en passant ook de bibliotheek op orde hielden. Een ander was vooral met het timmergereedschap bezig of met de textiel en het borduurwerk. Zo kon een ieder doen wat hij of zij leuk vond of naar waar de interesse uitging. De gegevens werden in het museaal systeem gezet, zodat landelijk bekend is welke schatten er zich in Groede bevinden. Een deel van deze personen had ook zitting in de collectiebeheergroep.
Door ziekte, overlijden, ouderdom etc. is de groep steeds kleiner geworden en uiteindelijk is de groep opgehouden te bestaan.
Het Vlaemsche Erfgoed is nu op zoek naar vrijwillige medewerkers, die het leuk vinden om dit werk te doen en die samen een digitaliseerdersgroep op willen zetten. Je moet het leuk vinden om iets uit te zoeken, het is handig dat je met een pc kunt omgaan en of goed kunt fotograferen, maar het is niet perse nodig, want als een of twee groepsleden dat goed kunnen is het prima. Ben je wat ouder of heb je een beperking? Geen enkel probleem. Wil je eens komen kijken of meer informatie neem dan contact op met Ine Hartgers-Wagener van het Vlaemsche Erfgoed, telefoon 0117 340296 of 06 20366276, e-mail: erfgoed@zeelandnet.nl.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Oproepen. Bookmark de permalink.