Vers van de pers: Cultuur wordt kultuur – 52

Op 2 november j.l. verscheen van de hand van Lo van Driel Cultuur wordt kultuur, een boek over culturele collaboratie in Zeeland, zoals de ondertitel luidt. Het is een fors boek geworden (360 bladzijden), rijk geïllustreerd in kleur, en fraai vormgegeven over een onderwerp met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog waar weinig of niet over gepubliceerd is.
Er zijn wel studies over allerlei deelonderwerpen op landelijk niveau, zoals het muziekleven, het toneel, de Kultuurkamer, het filmwezen, maar geen enkel boek bevat een integraal beeld van het cultuurbeleid. Dat geldt nog sterker voor de provincie Zeeland, een min of meer geïsoleerde provincie, met geen of weinig cultuurspreiding. Bovendien was een groot deel van de oorlogsjaren Zeeland Sperrgebiet.In de boeken over de Tweede Wereldoorlog over ons gewest wordt veel aandacht besteed aan de eigenlijke oorlogsgeschiedenis, de militaire aspecten, de beschieting van Middelburg in mei 1940, de beschieting van westelijk Zeeuws-Vlaanderen in 1944, aan de slag om de Schelde, de inundatie, het verzet en het bestuur, maar weinig of niets is gepubliceerd over de cultuur. De titel Cultuur wordt kultuur is ontleend aan de wens om het Nederlandse culturele leven te germaniseren. Dat moest in de spelling van het woord Kultuur tot uiting komen.
In Cultuur wordt kultuur (uitgegeven door Den Boer & De Ruiter in Vlissingen) wordt uitvoerig beschreven hoe het Duitse bestuur in Zeeland zich op cultureel gebied manifesteerde. Hoe de samenwerking verliep tussen bestaande instellingen en belangrijke mensen. Verder komen allerlei individuele kunstenaars aan bod die om verschillende redenen samenwerkten met de bezetter. Verder wordt uitgebreid informatie gegeven over het uitgaansleven. Uit de studie blijkt dat de Duitsers actief de cultuurspreiding bevorderden en de traditionele volkscultuur stimuleerden. Vooral het filmwezen bloeide, ook in onze provincie. Men staat er werkelijk van te kijken hoeveel er in die oorlogsjaren aan amusement georganiseerd werd. Wel blijkt dat sommige regio’s, zoals Zeeuws-Vlaanderen, slechts op bescheiden schaal meedoen, met uitzondering van de film. Wat dat betreft vormen de oorlogsjaren geen breuk. Het boek is zo veel omvattend dat het absoluut een standaardwerk mag worden genoemd.
Cultuur wordt kultuur, culturele collaboratie in Zeeland is voor leden van de heemkundige kring tot 1 januari a.s. met korting te verkrijgen. U betaalt 19,50 i.p.v. 24,50. Stuur een e-mail aan: boerruiter@zeelandnet.nl Vermeld: Lid Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen – 1 of meer exemplaren – uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. En de boekhandel bij wie u het boek op wilt halen. Verzenden is ook mogelijk, maar dan wordt porto in rekening gebracht.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Boeken. Bookmark de permalink.