Cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen – 48

Wegens overweldigende belangstelling wordt tijdens de maanden januari – maart 2018 opnieuw de cursus gegeven over de ontwikkeling van het landschap van Zeeuws-Vlaanderen en zijn bewoning. In deze cursus staat de vraag centraal hoe landschap en bewoning tussen de Westerschelde en de landsgrens zich de afgelopen duizenden jaren hebben ontwikkeld met als bijzondere vragen: hoe en wanneer is de klei gevormd die onze polders zo vruchtbaar maakt en hoe zit dat met de turfgraverij en het zoutzieden? Dit landschap kent geen doorgaande ontwikkeling, want het is verschillende malen volledig vernieuwd. Waar het de bewoning betreft, wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop mensen zich in het landschap hebben gevestigd: boerderijen, dorpen en steden en waarvan ze hebben geleefd. Vragen als welke dorpen en steden zijn er geweest en waar? Hoe zit dat met de kloosters van vroeger, waar waren deze en welke rol hebben ze gespeeld? Bijzondere aandacht is er voor de grote  veranderingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en daarna, toen een nieuwe bewoningsfase aanbrak.
Kortom, de cursus geeft een chronologisch overzicht van landschap en bewoning, wellicht het eerste dat  er is, want goede publicaties op dit gebied ontbreken  vooralsnog of zijn volslagen verouderd.
De cursus bestaat uit 10 lessen (avonden) en drie excursies. De cursus is van bijzonder belang voor allen die in de eigen streek en zijn geschiedenis zijn geïnteresseerd, heemkundige en/of gids zijn in het gebied of mensen die actief zijn in een van de musea.
De cursus wordt gegeven door Adrie de Kraker, historicus en geograaf, die vele boeken en artikelen heeft gepubliceerd over Zeeuws-Vlaanderen, landschap en bevolking. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuurlandschappen in het algemeen, klimaatgeschiedenis en vele aspecten van de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij is van 2003-2015 werkzaam geweest aan de VU, waar hij de geschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen heeft gedoceerd. Sinds 2013 is hij ook voorzitter van de Stuurgroep 1992 (Heemkringen binnen De Vier Ambachten).
Nadere gegevens zijn op te vragen bij Krakeram@Zeelandnet.nl  of tel. 0115 564133. U krijgt het volledige programma in december toegestuurd met gegevens voor deelname: cursusgeld, tijd en precieze locaties. Bij voldoende deelname wordt de cursus in Terneuzen, Hulst en in IJzendijke gegeven.

Opgave voor 31 december 2017.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, cursussen. Bookmark de permalink.